Hur du paketerar rätt

Det är viktigt att emballera varorna väl. Dåligt emballerade varor ersätts inte av fraktbolagen och riskerar de skada andra paket kan ni tvärtom själva bli ersättningsskyldiga.

Yttre emballage

Använd ett kraftigt och skyddande yttre emballage. Det ska klara vibrationer, stötar och tryck från andra paket, maskiner och lastbilar.

Inre emballage

Omslut varorna med ett mjukt, skyddande inre emballage, t ex bubbelplast, tidningspapper eller wellpapp, som ger skydd emot vibrationer, stötar och tryck. Säkerställ att de emballerade varorna inte ligger direkt emot ytteremballagets insida. Varan ska inte röra sig i kartongen under transporten.

Vätskor

Om varans innehåll är flytande måste behållaren dessutom vara omsorgsfullt omsluten av absorberande material eller inslagen i en egen plastpåse samt med stötdämpande material, så att det inte uppstår läckage vid en eventuell skada.

Förslutning

Omslut det yttre emballaget med tejp på både längden och bredden för att skydda innehållet i paketet under transporten. Använd inga snören vid förslutning av emballage då de riskerar att fastna i något i samband med frakt.

Bra emballage

Ett bra emballage innebär att paketet skall kunna släppas från 1,5 meter och fraktas med andra paket staplade på sig utan att skadas.

Om emballaget är bristfällig riskerar du att inte få någon ersättning vid skadat gods.

Stöldbegärligt gods

Stöldbegärligt och värdefullt gods ska emballeras i så neutral förpackning som möjligt. Undvik om möjligt att skylta med företagets logotyp och förpackningens innehåll.

Förbjudet innehåll

Varor som klassas som farligt gods får inte skickas med Fraktjakt. För vissa tjänster får en så kallad begränsad mängd farligt gods skickas om du först beviljats undantag och vidtagit nödvändiga åtgärder. Avsändaren ansvarar för att all extra dokumentation finns och att tillstånd är beviljat av fraktbolaget.

  Läs mer om Förbjudet och farligt innehåll.

Manualer om paketering

Videogenomgångar

Information om emballering

Fraktjakt Copyright © 2007 – 2022 Fraktjakt AB.  All rights reserved.